MISSIE


'Ik geloof in een moderne stedenbouw waarin exacte grenzen tussen stad en land niet meer relevant zijn.Complexe netwerken en systemen die allen van invloed zijn op elkaar bepalen het schaalniveau. Deze complexiteit is uitgangspunt bij het werken aan de toekomst. Kansen voor een toekomst bestendige

leefomgeving liggen in het ontrafelen van deze complexiteit en de vertaling hiervan naar realistische doelen en concrete plannen.


Bureauvandereng streeft naar duurzame gebiedsontwikkeling op basis van gebiedseigen kwaliteiten. Het bureau staat voor goed om je heen (en terug) kijken naar wat je hebt en dat optimaal benutten en versterken. Sterke punten verbeteren en zwakke punten aanpakken. Hierbij wordt niet alleen naar ruimtelijke en programmatische elementen gekeken maar ook naar sociale elementen, naar de mensen

dus.


Dé blauwdruk voor een ultiem stedenbouwkundig systeem bestaat niet. Mijn ontwerpen en visies

kenmerken zich door hun strategisch karakter en aansluiting op de (toekomstige) context. Zij denken ook mee met het proces richting transformatie of verandering. Realistische voorstellen die aansluiting vinden

bij betrokken actoren en stakeholders. Maatwerk is nodig voor draagvlak richting uitvoering van projecten of implementatie in beleid.

     

Bestaande kaders en grenzen worden doorbroken door grensoverschrijdend te opereren en buiten hokjes te denken. Bureauvandereng concentreert zich altijd op oplossingen en niet op beperkingen, want er is altijd een oplossing. Het vraagt moed anders te kijken.'


Tom van der Eng,


Amsterdam, januari 2014


SPECIALISMEN


Bureauvandereng heeft zich gespecialiseerd op drie onderdelen:


Structuur- en toekomstvisies

Bureauvandereng heeft veel ervaring met het opstellen van toekomstvisies op verschillende schaalniveaus voor stadsdelen, gemeentes en provincies.


Projecten> Ruimtelijke Agenda Oost, Strategisch Plan Amsterdam, Noordervisie, Toekomstvisie Nieuw-West


Strategische Projecten

Het concreet maken van beleids- of programmadoelstellingen is één van de sterke punten van bureauvandereng. Bureauvandereng heeft met veel succes aan strategische projecten gewerkt op zowel regionaal als stedelijk- en provinciaal schaalniveau.


Projecten> Strategisch Plan Amsterdam, Ruimtelijke Agenda Oost


Cartografie/Ruimtelijke Vertalingen

Bureauvandereng wordt vaak ingeschakeld om de ruimtelijke vertaling van visies en projecten in heldere kaarten, beelden en schema’s te verzorgen.


Lees verder>


Naast deze specialismen is heeft bureauvandereng ook ervaring met projecten op kleinere schaalniveau's.