Noordervisie2040                                 


1e Prijs Prijsvraag Noordervisie 2040

nov. 2012

Toekomstvisie voor Noord Nederland in 2040

Prijsvraag uitgeschreven door: Provincies Drenthe, Friesland en Groningen

 

Inzending: Natuurlijk het Noorden: Bouwstenen voor de Toekomst!

Project gemaakt in samenwerking met bureau Urbaan.


Een ontworpen set aan bouwstenen die slim gebruikt kan worden om de toekomst van het Noorden op de juiste manier te sturen. De bouwstenen zijn een aantal integrale ontwerpoplossingen ontstaan uit de gevolgen van de autonome ontwikkelingen + de doelstellingen voor het Noorden van 2040. Gezien het huidige perspectief en de tijdsgeest hebben wij gekozen om af te stappen van de traditionele planvorming en het bijbehorend eindbeeld. Met onze visie- de bouwstenen- creeeren wij een vertrekpunt voor burgers, overheden en andere stakeholders, zodat er coalities kunnen worden gesmeden waardoor al deze partijen inbreng hebben in de transitie van het Noorden. Door bewustzijn te creƫren en gedeelde belangen en problemen inzichtelijk te maken zal het draagvlak voor ruimtelijke en programmatische ingrepen vergroot worden. De bouwstenen zijn ontwikkeld om de transformatie van bovenaf te sturen en onderaf te voeden.

 

              Poster Inzending Noordervisie2040