Strategisch Plan: een afwegingskader voor investeringen in de komende 10 jaar


Aanleiding, doelstellingen en proces


Waarom een strategisch plan? Juist in tijden van economische en financiƫle onze- kerheid is het voor een stad belangrijk om goede afwegingen te kunnen maken in het ruimtelijk economisch beleid. Hierbij is het leidend principe: economisch sterk en sociaal betrokken. Ruimtelijke ordening is lange termijn planning: de beslissin- gen van nu bepalen hoe Amsterdam er over twintig jaar uit ziet. In het strategisch plan worden de economische en maatschappelijke prognoses en de benodigde investeringen naast elkaar gezet, zodat verstandige beslissingen genomen kunnen worden voor de toekomst. In dit hoofdstuk: de aanleiding voor het strategisch plan, de doelstellingen en het proces, ofwel de drie fasen waarin het plan tot stand gaat komen.
Klik rechts voor de pdf van het stuk.