Verkenningen Ruimtelijke Agenda Oost


Voor het maken van de Ruimtelijke Agenda in Oost is gekozen voor nieuwe werkwijze. Er zijn diverse thematische verkenningen uitgevoerd. Deze verkenningen tezamen leiden tot de Ruimtelijke Agenda Oost. Deze werkwijze en methode is later overgenomen door diverse andere stadsdelen oa. Stadsdeel West. De verkenningen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Dienst Ruimtelijke Ordening.


[Link naar document

Werken en Economie ontbreekt]